2010 - Member of the European Parliament Enterprises Winnaar 2008 - De Vrouwlijke Ondernemer

Klachtenreglement

Als een opdrachtgever of kandidaat het niet eens is met de wijze van behandeling, kan een klacht worden ingediend. Voor het afhandelen van klachten is een klachtenregeling opgesteld. De klachtenregeling bestaat uit het invullen van de klacht aan de hand van een invulformulier. Overigens zal briefopbestelling.be te allen tijde proberen een klacht zo snel en adequaat mogelijk op te lossen.