2010 - Member of the European Parliament Enterprises Winnaar 2008 - De Vrouwlijke Ondernemer

Privacy Statement

briefopbestelling.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie.
Als lid van Boaborea maakt briefopbestelling.nl gebruik van het privacyreglement, zoals dat door Boaborea is opgesteld. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

Download hier het privacyregelement

Downloads


 
Privacyreglement